Łódzki Oddział PCO

Systematyczne comiesięczne spotkania poświęcone popularyzacji origami, rozpoczęły się w Łodzi w listopadzie 2001 r. Liczba uczestniczek stale się powiększała i w styczniu oraz maju 2002 r. odbyły się pierwsze kursy animatorów, które prowadziła Dorota Dziamska. Inauguracji Oddziału PCO podczas majowego kursu towarzyszyła wystawa prac origami wykonanych przez dzieci z łódzkich szkół i przedszkoli.

W najbardziej dynamicznym okresie swego działania Oddział Łódzki PCO gromadził ponad 100 osób dorosłych oraz niemal dwa razy tyle dzieci w kołach juniorów przy przedszkolach i szkołach. Przez kilka lat działały koła w Pabianicach, Zgierzu oraz trzy mniejsze w Łodzi – m.in. skupiające nauczycielki z placówek dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Członkinie OŁ PCO to głównie nauczycielki szkół, przedszkoli, świetlic szkolnych, domów dziecka, studenci, pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego.

We współpracy z Origami-Pracownią Pedagogiczną, Przedszkolem Miejskim nr 149 oraz Szkołą Podstawową nr 189, Oddział Łódzki PCO był w marcu 2003 r. współorganizatorem kongresu poświęconego realizacji systemu metodycznego „Edukacja przez ruch” w przedszkolu i szkole. Warsztaty dla ponad 160 uczestników z Łodzi, Pabianic, Zgierza, Wielunia, Zduńskiej Woli, Katowic i Lublina, prowadziły uczestniczki pierwszej edycji kursu „Edukacja przez ruch”. Drugi kongres związany z systemem – „Tworzenie warunków do realizacji holistycznej koncepcji rozwoju człowieka” odbył się w Łodzi 30. września 2006 roku, w Szkole Podstawowej nr 14, gromadząc prawie 130 uczestników. Kolejny  - "Symetria w ćwiczeniach i zabawach systemu Edukacja przez ruch" - 23.04. 2009 roku w Szkole Podstawowej nr 42.
Oddział systematycznie prowadzi warsztaty podczas KOTE w Warszawie. W 2009 roku organizował Jubileuszową XX Konferencję Origami w Terapii i Edukacji "Spotkanie pod gałązką wiśni" pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Łodzi.

W listopadzie 2003 r. składałyśmy elementy do papierowej szopki w Katedrze Poznańskiej – do wykonania postaci Maryji. Dzieci składały papierowe gwiazdki. W styczniu 17 osobowa grupa wybrała się na wycieczkę do Poznania, obejrzeć papierowy żłóbek.
W roku 2004 szopka origami stanęła w Kaplicy Parafii p.w. Św. Ojca Pio w Kalonce. Po raz drugi - z pomocą dzieci z Łodzi i Zelowa, które złożyły modułowe elementy - w 2010 roku.

Odbywają się konkursy origami dla dzieci z przedszkoli i szkół. Rokrocznie organizowany jest w maju lub czerwcu PIKNIK ORIGAMI dla dzieci z kół juniorów.

Dynamicznie działająca mniejsza struktura Oddziału jest Koło Miłośników Origami Tradycyjnego. Było ono wielokrotnie organizatorem warsztatów, wystaw i prezentacji sztuki składania papieru. W kwietniu 2006 roku odbyła się w Herbaciarni "Zielona Róża" – wystawa i warsztaty „Kartki pachnące herbatą”. W czerwcu – w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego – wystawa „Magia papieru”. Od kilku lat efektywnie układa się współpraca z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną - jej owocem były wystawy i konkursy, połączone kazdorazowo z warsztatami dla dzieci i nauczycieli. Koło było także czterokrotnie organizatorem warsztatów "Origami i ikebana", poczas których powstały tematycznie związane z porami roku kompozycje. Warsztaty prowadziła nauczycielka ikebany Szkoły Adachiryu, pani Shoko Yoshida-Kulpińska (Kuroneko).

OŁ PCO prezentował swoje stoisko na I, II i III Festiwalu Haftu, Koronki i Rękodzieła. Członkinie Koła Origami Tradycyjnego prowadziły warsztaty dla zainteresowanych.

Oddział współpracował i współpracuje z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami
w Łodzi. Są to m.in. Oddział Łódzki Towarzystwa Polsko-Japońskiego, Klub Yakumo-Goto, Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo, Biblioteka UŁ, Biblioteka Pedagogiczna, Partnerstwo Poleskie; w ostatnim czasie także Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (prowadzenie warsztatów origami na ulicy Piotrkowskiej, lipiec 2009).

We współpracy z Origami - Pracownią Pedagogiczną organizowane są kursy animatorów origami oraz kursy i warsztaty systemu „Edukacja przez ruch”. Odbyły się cztery edycje kursów trenerskich systemu.

Systematycznie działa Koło Miłośników Origami Tradycyjnego. Spotkania koła i organizowane przez nie otwarte warsztaty odbywają się w ustalonych terminach. Spotkania odbywaja się w Przedszkolu Niepublicznym PAPIEROWY WIATRACZEK w Łodzi, ul. Wapienna 21a.

Koordynatorem Oddziału Łódzkiego PCO jest Grażyna Karasińska-Kraszkiewicz.
tel. 791 790 038; e-mail: graz.ka@origami.org.pl.
 


AKTUALNOŚCI

Spotkanie Oddziału Łódzkiego PCO, odbędzie się w środę, 14.12. o godzinie 16.30, w japońskiej restauracji KURONEKO (Piotrkowska 217).

Następne spotkanie w nowym roku w lokalu Pracowni Pedagogicznej PAPIEROWY WIATRACZEK - ul. Pogonowskiego 51/53 - prawa oficyna w podwórku, pierwsze piętro.

Piknik Origami dla kół juniorów PCO planowany jest na wiosnę 2017 r.


Relacja z warsztatu PUDEŁKA I PUDEŁECZKA

 


Para Buch, koła w ruch, czyli Tuwim w sztuce origami

Sprawozdanie z obrad jury


KONKURS "Korczak w sztuce origami"

Zapraszamy dzieci i młodzież z województwa łodzkiego do Udziału w Konkursie organizowanym wspólnie z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką.

Wyniki konkursu i galeria zdjęć
 Regulamin konkursu dostępny na stronie Biblioteki.


KONKURS ORIGAMI "Pamiętaj o Łodzi – to miastu nie szkodzi"

OŁ PCO było współorganizatorem konkursu plastycznego, którego wyniki prezentowane są na stronie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

Gratulujemy wszystkim uczestnikom - wszystkie nadesłane prace prezentowały wysoki poziom wykonania, zachwycały pomysły na ujęcie tematu - zapraszamy na zwiedzanie wystawy pokonkursowej.


więcej galerii