Zima w Papierowym Ogrodzie - czekając na Mikołaja

19.01

2015

Zima w Papierowym Ogrodzie - czekając na Mikołaja

Polskie Centrum Origami Oddział w Rzeszowie oraz Rzeszowski Dom Kultury  filia „Pobitno”

były organizatorami wojewódzkiego konkursu plastycznego:

 „ZIMA W PAPIEROWYM OGRODZIE – CZEKAJĄC NA MIKOŁAJA”
 
W dziewiątej zimowej edycji konkursu  origami „ZIMA W PAPIEROWYM OGRODZIE –CZEKAJĄC NA MIKOŁAJA”2014 , wzięło udział 325 uczestników, pod opieką 93 nauczycieli,  z 42 placówek województwa podkarpackiego.
Przyznano 56 nagród. Wernisaż z rozdaniem nagród odbył się 6 grudnia 2014 r.  od godz. 11.00 w Rzeszowskim Domu Kultury filia „Pobitno”, na ul. Konfederatów Barskich 43.  
 
Wystawę pokonkursową można oglądać do 19. stycznia 2015 r. , od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 do 16.00.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Celem konkursu jest popularyzowanie sztuki składania papieru wśród dzieci i młodzieży.
 
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 15 lat z placówek oświatowo – wychowawczych województwa podkarpackiego.
  
 • Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy o tematyce świątecznej przy wykorzystaniu płaskich lub przestrzennych form origami.
 • Prace płaskie powinny zostać wykonane na kartce formatu A4.
 • Prace przestrzenne należy dobrze zabezpieczyć, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.
 • Do każdej pracy należy dołączyć informacje zawierające następujące dane:
  • Imię i nazwisko, wiek autora pracy.
  • Dokładny adres placówki, nr telefonu (fax lub adres internetowy).
  • Imię i nazwisko opiekuna.
 • Zgoda rodziców lub opiekunów na udział dziecka w konkursie „ZIMA W PAPIEROWYM OGRODZIE – CZEKAJĄC NA MIKOŁAJA” organizowanym przez Polskie Centrum Origami oddział w Rzeszowie i Rzeszowski Dom Kultury oraz nieodpłatną publikację zdjęć i zamieszczanie danych osobowych uczestnika (imienia, nazwiska, klas, szkoły) na stronach internetowych organizatorów oraz lokalnych mediach (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883).
 
Prace można składać lub nadsyłać na adresy następujących placówek:
 • Siedziba oddziału PCO Szkoła Podstawowa Nr 17
  35-051 Rzeszów, ul. Bulwarowa 3, tel. 0 668 674 577
   
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 
  35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 11, tel. 17 748 20 39
   
 • Rzeszowski Dom Kultury  filia  „Pobitno”
  35-321 Rzeszów, ul. Konfederatów Barskich 43 a, tel. 17 853 50 30
Prace będą oceniane z podziałem na grupy wiekowe. Organizatorzy nie zwracają autorom nadesłanych prac.
Każda placówka może zgłosić maksymalnie 20 prac.
 
Termin składania i nadsyłania prac upływa z dniem 21 listopada 2014r. (piątek do godz. 16.30). O przyjęciu nie decyduje data stempla pocztowego.
 
Zdobywcy nagród zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową.
 
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 6 grudnia 2014r. (sobota) 
o godz. 11.00 w Rzeszowskim Domu Kultury  filia  „Pobitno”. Nieodebrane nagrody i dyplomy za udział 
w konkursie można odebrać na warsztatach 10 grudnia 2014r. (środa - godz.17.00) w siedzibie rzeszowskiego oddziału PCO.                                                                              
ZAPRASZAMY! 

 

powrót