Wiosenne Kusudamy

02.07

2012

Wiosenne Kusudamy

 

WYNIKI KONKURSU

Wystawa prac w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej do 20 lipca.

 


Serdecznie zapraszamy do udziału  w  II Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym "Wiosenne kusudamy", przeznaczonym dla szkół województwa łódzkiego.


1. ORGANIZATORZY - Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi 

2. CELE KONKURSU

- propagowanie sztuki origami jako atrakcyjnego sposobu spędzania  czasu wolnego   
- kształtowanie umiejętności wykonywania prac techniką  origami   
- rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci 

3. UCZESTNICY    

- uczniowie klas 1 – 6 szkół podstawowych   
- opiekunowie szkolnych kół origami

4. ZASADY KONKURSU:     

*Prace będą oceniane w trzech kategoriach:    

- uczniowie klas 1 - 3     
- uczniowie klas 4 - 6    
- opiekunowie szkolnych kół origami     

* Wielkość pracy dowolna     

* Jedna praca wykonana jest przez jednego uczestnika konkursu     

* Każda praca powinna zawierać metryczkę z następującymi informacjami:     

- imię i nazwisko uczestnika - autora     
- klasa     
- nazwa, adres i telefon szkoły     
- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego     
- mile widziana również nazwa modelu oraz imię i nazwisko kreatora 

5. TERMINARZ KONKURSU    

Prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 19 w Łodzi,   ul. Balonowa 1, do dnia 10 maja 2012 r. 

6. JURY KONKURSU OCENIAĆ BĘDZIE:    
- zgodność z tematem konkursu   
- atrakcyjność wizualną   
- estetykę wykonania 

7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a opiekunowie  specjalne podziękowania.    
Lista nagrodzonych osób zamieszczona będzie na stronie internetowej   Szkoły Podstawowej nr 19 w Łodzi po adresem:  www.sp19lodz.edupage.org   do dnia 25 maja 2012 r.    
O terminie uroczystego podsumowanie konkursu poinformujemy w terminie  późniejszym.    
Nieodebranych nagród nie wysyłamy.   
Nadesłane prace wraz z prawami autorskimi przechodzą na organizatora.

Organizatorzy:  
Barbara Kamińska baskakam@wp.pl   
Blanka Pentela  blunek@interia.pl  

Informacja Word

Informacja pdf

powrót