Home

   

Witamy na stronie Polskiego Centrum Origami!

Wykorzystując doświadczenia członków naszego stowarzyszenia oraz pasję dużego grona miłośników sztuki składania papieru w Polsce, chcemy przedstawić w tym miejscu rzetelne źródło informacji i wiedzy na temat origami, a może także odrobinę inspiracji, aby składanie papieru stało się i Państwa udziałem.

Już 15 lat zaczarowani bardzo użyteczną ideą upowszechniania sztuki origami jako formy wspierania rozwoju dzieci i młodzieży odwiedzamy szkoły, przedszkola, świetlice, ośrodki wychowawcze itp., składając razem proste i trudne modele, aby origami stało się rozwojowym doświadczeniem młodych Polaków.

To do takich właśnie doświadczeń osobiście zachęcała mnie amerykańska artystka origami, Rae Cooker, która już w 1988 roku grupie inicjującej powstanie PCO przesłała bardzo interesujące materiały na temat sztuki origami. Wykorzystując jej wskazówki, kontakty z pedagogami, psychologami, pracownikami naukowymi, przy dużym wsparciu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, opracowaliśmy szeroki program działań związanych z upowszechnianiem sztuki origami w Polsce.

Odkryliśmy, iż origami jest sztuką ładu i harmonii, sztuką skupienia, równowagi, aktywną zabawą prowadzącą w progi własnego poznania, drogą prowadzącą do filozofii. Starając się iść po śladach wielkiego mistrza origami, Akira Yoshizawy, prekursora nowoczesnych technik składania papieru, poety, bajarza, dobrego człowieka, kierujemy się jego przesłaniem:
„Gdy skutecznie używamy własnych rąk nasze serca najbardziej przepełnione są pokojem”.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony, która mamy nadzieję stanie się aktywnym forum wymiany doświadczeń wielu miłośników origami.

Dorota Dziamska
Prezes Polskiego Centrum Origami


więcej galerii