ZIMA W PAPIEROWYM OGRODZIE – CZEKAJĄC NA GWIAZDKĘ

21.11

2018

ZIMA W PAPIEROWYM OGRODZIE – CZEKAJĄC NA GWIAZDKĘ

 

POLSKIE  CENTRUM  ORIGAMI

Oddział w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. 21. Brygady Strzelców Podhalańskich

zapraszają

do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym 

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa
i Podkarpackiego Kuratora Oświaty:

 „ZIMA W PAPIEROWYM OGRODZIE – CZEKAJAC NA GWIAZDKĘ”

 
Celem konkursu jest popularyzowanie sztuki składania papieru wśród dzieci i młodzieży.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 15 lat z placówek oświatowo – wychowawczych województwa podkarpackiego.
  
Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy o tematyce  świątecznej przy wykorzystaniu płaskich lub przestrzennych form origami.
 
Prace płaskie powinny zostać wykonane na kartce formatu A4.
 
Prace przestrzenne należy dobrze zabezpieczyć, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.
 
Do każdej pracy, na odwrocie należy dołączyć informacje zawierające następujące dane:
  • Imię i nazwisko, wiek autora pracy, klasa
  • Dokładny adres placówki, nr telefonu (fax lub adres mailowy) 
  • Imię i nazwisko opiekuna
  • Zgodę rodziców lub opiekunów na udział dziecka w konkursie „ZIMA W PAPIEROWYM OGRODZIE – CZEKAJĄC NA GWIAZDKĘ” (załącznik)
 
Prace można składać lub nadsyłać na adresy następujących placówek:
 
Siedziba oddziału PCO
▪    Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21. Brygady Strzelców Podhalańskich (sekretariat)
35-051 Rzeszów, ul. Bulwarowa 3, tel. 0 668 674 577
 
▪    Szkoła Podstawowa Nr 3
35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 11, tel. 17 748 20 39
▪    Rzeszowski Dom Kultury  filia  „Pobitno”
35-321 Rzeszów, ul. Konfederatów Barskich 43 a, tel. 17 853 50 30
 
Prace będą oceniane z podziałem na grupy wiekowe. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 20 prac. Nadesłane prace stają się własnością Organizatorów konkursu. Organizatorzy przygotowują dyplomy pamiątkowe dla wszystkich uczestników konkursu i podziękowania dla opiekunów oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
 
Termin składania i nadsyłania prac upływa z dniem 21 listopada 2018 r. ( do godz. 16.30).
O przyjęciu nie decyduje data stempla pocztowego. Zdobywcy nagród zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową. 
 
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi  8 grudnia 2018r. (sobota) o godz. 11.00 w Rzeszowskim Domu Kultury  filia  „Pobitno”. 
 
Nieodebrane w dniu rozstrzygnięcia konkursu nagrody i dyplomy oraz podziękowania dla nauczycieli można będzie odebrać na warsztatach 12 grudnia 2018r. (środa - godz.17.00 – 18.30) w siedzibie rzeszowskiego oddziału PCO.                                                                              
 
ZAPRASZAMY!

 

powrót