WIOSNA W PAPIEROWYM OGRODZIE – BAJKOWY OGRÓD

07.04

2018

WIOSNA W PAPIEROWYM OGRODZIE – BAJKOWY OGRÓD

Polskie Centrum Origami, Oddział w Rzeszowie oraz Rzeszowski Dom Kultury  filia „Pobitno”

zapraszają do udziału w XII. edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego 
pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa i Podkarpackiego Kuratora Oświaty:
 
„WIOSNA W PAPIEROWYM OGRODZIE – BAJKOWY OGRÓD”
 
 
Celem konkursu jest popularyzowanie sztuki składania papieru wśród dzieci i młodzieży.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 15 lat z placówek oświatowo – wychowawczych województwa podkarpackiego.
  
Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy o tematyce  wiosennej lub wielkanocnej, przy wykorzystaniu płaskich lub przestrzennych form origami.
Prace płaskie powinny zostać wykonane na kartce formatu A4.
Prace przestrzenne należy dobrze zabezpieczyć, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.
Złożenie pracy konkursowej traktowane jest jako równoczesne wyrażenie zgody przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka na udział w konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do każdej pracy należy dołączyć na odwrocie informacje zawierające następujące dane:
Imię i nazwisko, wiek autora pracy,
Dokładny adres placówki, nr telefonu (fax lub adres internetowy) 
Imię i nazwisko opiekuna
 
Prace można składać lub nadsyłać na adresy następujących placówek:
 
    Siedziba oddziału PCO
▪    Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21. Brygady Strzelców Podhalańskich 
35-051 Rzeszów, ul. Bulwarowa 3, tel. 668 674 577
 
▪    Szkoła Podstawowa Nr 3
35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 11, tel. 17 748 20 39
 
▪    Rzeszowski Dom Kultury  filia  „Pobitno”
35-321 Rzeszów, ul. Konfederatów Barskich 43 a, tel. 17 853 50 30
 
Prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatorów. Organizatorzy nie zwracają autorom nadesłanych prac. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 20 prac. 
 
Termin składania i nadsyłania prac upływa z dniem 16 marca 2018 r. (piątek do godz. 16.30). O przyjęciu nie decyduje data stempla pocztowego. Zdobywcy nagród zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową.
 
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 7 kwietnia  2018 r. (sobota) o godz. 11.00 w Rzeszowskim Domu Kultury  filia  „Pobitno”. Nieodebrane w dniu rozstrzygnięcia konkursu nagrody i dyplomy, można będzie odebrać na warsztatach 11 kwietnia 2018 r. (środa - godz.17.00 – 18.30)  w siedzibie rzeszowskiego oddziału PCO.                                                                              
 
ZAPRASZAMY !
 

powrót