ZIMA W PAPIEROWYM OGRODZIE – MAGICZNE ŚWIĘTA

24.11

2017

ZIMA W PAPIEROWYM OGRODZIE – MAGICZNE ŚWIĘTA

POLSKIE  CENTRUM  ORIGAMI Oddział w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi
im. 21. Brygady Strzelców Podhalańskich
35-051 Rzeszów, ul. Bulwarowa 3
Polskie Centrum Origami, oddział w Rzeszowie oraz Rzeszowski Dom Kultury  filia „Pobitno” zapraszają do udziału w XII edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa i Podkarpackiego Kuratora Oświaty:
 
„ZIMA W PAPIEROWYM OGRODZIE – MAGICZNE ŚWIĘTA”
 
Celem konkursu jest popularyzowanie sztuki składania papieru wśród dzieci i młodzieży.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 15 lat z placówek oświatowo – wychowawczych województwa podkarpackiego.
Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy o tematyce  świątecznej - bożonarodzeniowej  przy wykorzystaniu płaskich lub przestrzennych form origami.
Prace płaskie powinny zostać wykonane na kartce formatu A4.
Prace przestrzenne należy dobrze zabezpieczyć, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.
Do każdej pracy należy dołączyć na odwrocie informacje zawierające następujące dane:
Imię i nazwisko, wiek autora pracy,
Dokładny adres placówki, nr telefonu (fax lub adres internetowy) 
Imię i nazwisko opiekuna
Zgodę rodziców lub opiekunów na udział dziecka w konkursie „ZIMA  W PAPIEROWYM OGRODZIE” 
 
Prace można składać lub nadsyłać na adresy następujących placówek:
 
Siedziba oddziału PCO
Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21. Brygady Strzelców Podhalańskich 
35-051 Rzeszów, ul. Bulwarowa 3, tel. 0 668 674 577
 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza
35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 11, tel. 17 748 20 39
Rzeszowski Dom Kultury  filia  „Pobitno”
35-321 Rzeszów, ul. Konfederatów Barskich 43 a, tel. 17 853 50 30
 
Prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatorów. Organizatorzy nie zwracają autorom nadesłanych prac.  Prace, które nie spełniają wymogów regulaminu nie będą brane pod uwagę.
Termin składania i nadsyłania prac upływa z dniem 24 listopada 2017 r. (piątek do godz. 16.30).  O przyjęciu nie decyduje data stempla pocztowego. Zdobywcy nagród zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową. 
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 9 grudnia  2017 r. (sobota) o godz. 11.00 w Rzeszowskim Domu Kultury  filia  „Pobitno”. Nieodebrane w dniu rozstrzygnięcia konkursu nagrody, dyplomy i podziękowania dla nauczycieli, można będzie odebrać na warsztatach 13 grudnia 2017 r. (środa - godz.17.00 – 18.30)   w siedzibie rzeszowskiego oddziału PCO.                                                                              
 
ZAPRASZAMY !
 
 

powrót