IX REGIONALNY KONKURS

16.02

2016

IX REGIONALNY KONKURS

 
 
 
1. Organizatorzy:
 • Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
 • Białostocki Klub Polskiego Centrum Origami
 
2. CELE KONKURSU
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci.
 • Propagowanie sztuki origami jako atrakcyjnego i kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego.
3. UCZESTNICY: Dzieci z przedszkoli (5-latki) i szkół podstawowych województwa podlaskiego.
 
4. TERMIN NADSYŁANIA PRAC: do 16 lutego 2016 r. na adres: Szkoła Podstawowa Nr 47, 15-795 Białystok, ul. Palmowa 28 lub osobiście do sekretariatu szkoły. Prace należy zapakować w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu.
 
5. ZASADY KONKURSU
Prace będą oceniane w 3 kategoriach:
 • origami płaskie (prace własnego pomysłu) - dzieci 5 - 7 lat (wyłącznie prace indywidualne). Prace płaskie należy nakleić na sztywniejsze podkłady.
 • origami przestrzenne i modułowe - wszystkie kategorie wiekowe (dopuszczalne prace grupowe wykonane max. przez 2 osoby).
 • Kategoria specjalna: prace na temat "Jak bezpiecznie spędzam czas?" - objęta honorowym patronatem Komendanta Miejskiego Policji.
 
6. KOMISJA KONKURSOWA oceni i wytypuje najlepsze prace z uwzględnieniem grup wiekowych: 5 - 7 lat; 8 - 9 lat; 10 - 13 lat.
Wszystkie prace powinny być opisane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki z nr tel., e-mail, imię i nazwisko opiekuna.
 
7. JURY OCENIAĆ BĘDZIE:
 • pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
 • atrakcyjność wizualną,
 • estetykę wykonania,
 • właściwy dobór użytego papieru.
Prace zrolowane lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, jak też nadesłane po terminie nie będą oceniane.
 
8. FINAŁ KONKURSU odbędzie się 5 marca 2016 r. o g. 10.00 podczas XIV ŚWIĘTA ORIGAMI w Szkole Podstawowej Nr 47 w Białymstoku.
 
9. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej pt. "Bajkowy świat origami" w siedzibie organizatora.
 
10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy a opiekunowie specjalne podziękowania.
Lista nagrodzonych osób zamieszczona będzie na stronie internetowej www.sp47.bialystok.pl.
Nie wysyłamy nagród pocztą. Nagrody nieodebrane do 30 marca 2016 r. zostaną przekazane na cele charytatywne.
 
11. Nadesłane prace jak też prawa autorskie przechodzą na własność organizatorów.
 
12. Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatorów odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych (imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, nazwę i adres szkoły) osób biorących udział w konkursie.
 
Koordynatorki konkursu: Jadwiga Filipowicz, Marzenna Winsko, Małgorzata Kuźmicka, Agnieszka Bujnowska.
 
Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
Białostocki Klub Polskiego Centrum Origami
15-795 Białystok, ul. Palmowa 28
tel./fax 85 653-43-78; 85 653-19-81; 
www.sp47.bialystok.pl; www.origami.org.pl;
e-mail: sp47bial@interia.pl
 
Pełen regulamin do pobrania - z wzorem zgody rodziców/opiekunów na przetwarzanie danych osobowych (obowiązkowe)

powrót