Zima w Papierowym Ogrodzie

20.11

2015

Zima w Papierowym Ogrodzie

 

POLSKIE  CENTRUM  ORIGAMI

Oddział w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. 21. Brygady Strzelców Podhalańskich

  2015 r. – 10-lecie istnienia Rzeszowskiego Oddziału PCO

 
 
Polskie Centrum Origami Oddział w Rzeszowie oraz Rzeszowski Dom Kultury  filia „Pobitno” zapraszają do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty:
 
„ZIMA W PAPIEROWYM OGRODZIE – NADCHODZI CZAS KOLĘDOWANIA”
 
Celem konkursu jest popularyzowanie sztuki składania papieru wśród dzieci i młodzieży.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 15 lat z placówek oświatowo – wychowawczych województwa podkarpackiego.
  
Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy o tematyce  świątecznej przy wykorzystaniu płaskich lub przestrzennych form origami.
Szczególowe informacje, karta zgłoszenia i druk zgody rodziców do pobrania.
 
Prace można składać lub nadsyłać na adresy następujących placówek:
  • Siedziba oddziału PCO, Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21. Brygady Strzelców Podhalańskich (sekretariat), 35-051 Rzeszów, ul. Bulwarowa 3, tel. 0 668 674 577
  • Szkoła Podstawowa Nr 3, 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 11, tel. 17 748 20 39
  • Rzeszowski Dom Kultury  filia  „Pobitno”, 35-321 Rzeszów, ul. Konfederatów Barskich 43 a, tel. 17 853 50 30
 
Prace będą oceniane z podziałem na grupy wiekowe. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 20 prac. Nadesłane prace stają się własnością Organizatorów konkursu. Organizatorzy przygotowują dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz podziękowania dla Opiekunów. Zgłaszając pracę do konkursu Opiekunowie zobowiązują się do osobistego odebrania nagród. 
 
Termin składania i nadsyłania prac upływa z dniem 20 listopada 2015 r. (piątek do godz. 16.30). O przyjęciu nie decyduje data stempla pocztowego. Zdobywcy nagród zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową.
 
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 5 grudnia 2015r. (sobota) o godz. 11.00 w Rzeszowskim Domu Kultury  filia  „Pobitno”. 
 
Nieodebrane w dniu rozstrzygnięcia konkursu nagrody i dyplomy można będzie odebrać na warsztatach 9 grudnia 2014r. (środa - godz.17.00 – 18.30) w siedzibie Rzeszowskiego Oddziału PCO.  
Nagrody nieodebrane w terminie przechodzą na własność Organizatorów.
                                                                            
ZAPRASZAMY !
 
 
 

powrót