Wielkanoc w naszych domach - konkurs

23.03

2012

Wielkanoc w naszych domach - konkurs

Polskie Centrum Origami oddział w Rzeszowie oraz Osiedlowy Dom Kultury „Pobitno” zapraszają do udziału  w szóstej edycji wojewódzkiego wiosennego konkursu plastycznego „Wiosna w papierowym ogrodzie”

„WIELKANOC W NASZYCH DOMACH”

Głównym celem konkursu jest popularyzowanie sztuki składania papieru wśród dzieci i młodzieży z naszego regionu. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat z placówek oświatowo – wychowawczych województwa podkarpackiego.
 

 • Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy o tematyce wielkanocnej z wykorzystaniem płaskich lub przestrzennych form orgiami.
 • Prace płaskie powinny być wykonane na kartce formatu A-4.
 • Prace przestrzenne należy dobrze zabezpieczyć aby nie uległy zniszczeniu podczas transportu.
 • Każdą pracę należy opisać na odwrocie w następujący sposób:
  - Imię i nazwisko, wiek autora pracy.
  - Dokładny adres placówki, numer telefonu, fax lub aktualny adres internetowy.
  - Imię i nazwisko opiekuna
 • Prosimy, aby każda placówka dołączyła listę zbiorczą prac wg załączonego wzoru (prosimy o wypełnienie na komputerze lub drukowanymi literami)

Prace konkursowe będą oceniane z podziałem na grupy wiekowe. Złożone lub nadesłane prace stają się własnością organizatorów i nie podlegają zwrotowi.

Każda placówka może złożyć maksymalnie 20 prac. Prosimy o przygotowanie prac odpowiadających wymogom regulaminu i zgodnych z tematem konkursu!

Termin składania prac upływa 23 marca (piątek) 2012 r. o godzinie 15.00.
O przyjęciu nie decyduje data stempla pocztowego.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej będzie miało miejsce w Osiedlowym Domu Kultury „Pobitno” dnia 14 kwietnia 2012 r. o godzinie 11.00.
Zdobywcy nagród zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową. 
Prace można składać lub nadsyłać na adresy następujących placówek:

 • Siedziba Oddziału PCO
  Szkoła Podstawowa Nr 17
  ul. Bulwarowa 3
  35-051 Rzeszów
  tel. 668674577
   
 • Szkoła Podstawowa Nr 3
  ul. Hoffmanowej 11
  35-016 Rzeszów 
  tel. 17 748 20 39
   
 • Osiedlowy Dom Kultury „Pobitno”
  ul. Konfederatów Barskich 43a
  35-321 Rzeszów
  tel. 17 853 50 30
   

ZAPRASZAMY !

Informacja i karta do pobrania

powrót